Press

Intervju s Igorom Čičkom, glavnim partnerom i predsjednikom Uprave PCP-a

U intervjuu za časopis Lider, Igor Čičak, izvršni partner i predsjednik Uprave Provectus Capital Partners (PCP) te predsjednik Nadzornog odbora Arsano Medical Group, razgovarao je o daljnjim planovima Adriatic Structured Equity Fonda, tržištu zdravstvenih usluga te diverfizikaciji fonda ulaganjem u nove sektore.

Intervju je moguće pročitati na web stranici časopisa Lider. Napomena: od objave intervjua Aviva Medical Group preimenovana je u Arsano Medical Group.

Loading...