Politika privatnosti

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, ARSANO MEDICAL GROUP, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ilica 1a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: ARSANO MEDICAL GROUP), kao voditelj obrade osobnih podataka potencijalnih klijenata i korisnika web stranice izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako ARSANO MEDICAL GROUP prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su ARSANO MEDICAL GROUP dostupni korištenjem web stranice: https://www.arsanomedical.com

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi ARSANO MEDICAL GROUP, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga ( u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

ARSANO MEDICAL GROUP je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, ARSANO MEDICAL GROUP je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

ARSANO MEDICAL GROUP kao pružatelj usluga web stranice zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

ARSANO MEDICAL GROUP
Ilica 1a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Službenik za zaštitu podataka:
dpo@presido.hr, adresa: Ulica Republike Austrije 23, 10000 Zagreb

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba i zahtjeva, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja:

a) u trenutku kada pristupite stranici https://www.arsanomedical.com prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,

b) situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici https://www.arsanomedical.com koje su vam prikazane,

c) kada nas kontaktirate i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,

d) kada nam pošaljete zahtjev/upit za podacima i uslugama ARSANO MEDICAL GROUP obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,

e) ako želite poslati zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša zamolba,

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na https://www.arsanomedical.com putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje https://www.arsanomedical.com

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu: Ilica 1a, 10000 Zagreb ili na e-mail: dpo@presido.hr, Ulica Republike Austrije 23, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime, e-mail adresa, telefon.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici https://www.arsanomedical.com
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od ARSANO MEDICAL GROUP zatražiti sljedeće:

Omogućavanje pristupa vašim osobnim podacima

ARSANO MEDICAL GROUP možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

Ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

Brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od ARSANO MEDICAL GROUP da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, ARSANO MEDICAL GROUP bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Podnošenje prigovora na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju ARSANO MEDICAL GROUP smatra legitimnom.

Zahtjev za prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od ARSANO MEDICAL GROUP prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

ARSANO MEDICAL GROUP će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što ARSANO MEDICAL GROUP razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. ARSANO MEDICAL GROUP će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje ARSANO MEDICAL GROUP na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će ARSANO MEDICAL GROUP zadržati vaše osobne podatke?˝).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li ARSANO MEDICAL GROUP podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

ARSANO MEDICAL GROUP čine najveću grupaciju privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj.

S obzirom na rast i razvoj ARSANO MEDICAL GROUP, a sve u svrhu kako bismo svojim klijentima pružili što veći raspon zdravstvenih usluga, moguće je da će se ARSANO MEDICAL GROUP pridružiti i druge privatne zdravstvene ustanove o čemu ćemo Vas obavijestiti navrijeme.

S kime obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?

Pored ARSANO MEDICAL GROUP, Ilica 1a, 10 000 Zagreb, u nastavku slijede podaci o zajedničkim voditeljima obrade (članice ARSANO MEDICAL GROUP) koji su ugovorili da će u pogledu obavljanja poslovnih aktivnosti zajednički odlučiti o svrhama i načinima obrade osobnih podataka svojih ispitanika te će stoga biti zajednički odgovorni u skladu s člankom 26. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obrade o čijim svrhama i načinu obrade zajednički odlučuju:

 • Poliklinika Aviva, Trpinjska ulica 7, 10 000 Zagreb (OIB: 01916835772)
 • Poliklinika Uro centar, Ulica Vjekoslava Heinzela 20, 10000 Zagreb (OIB: 66095616969)
 • Poliklinika za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000, Martićeva ulica 63A, 10000 Zagreb (OIB: 82332911055)
 • SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC, Dalmatinskih brigada 30A, 51211 Matulji (OIB: 33728852158)
 • Specijalna bolnica ARITHERA, Bukovačka cesta 1, 10000 Zagreb (OIB: 56449003085)

Kategorije ispitanika čiji podaci se zajednički obrađuju su:

 • Zaposlenici
 • Pacijenti zajedničkih voditelja obrade
 • Zaposlenici i odgovorne osobe trećih strana, ugovornih partnera, klijenta
 • Savjetnici, suradnici i drugi profesionalni stručnjaci

Svrhe obrade podataka koji se razmjenjuju:

 • efikasnije vođenje evidencija i skrbi o pacijentima
 • provođenje revidiranih tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite podataka Sporazumnih strana
 • pružanje zdravstvene zaštite u skladu s uvjetima poslovanja Sporazumnih strana
 • omogućavanje postupka obračuna naknada za obavljeni rad i izvršavanja zakonskih obveza te radi ispunjavanja prava i obveza između Sporazumnih strana ili u ime pojedine Sporazumne strane
 • prikupljanje i obrada podataka u svrhu suorganizacije zajedničkog dijela poslovanja
 • dijeljenje i obrada podataka vezano uz zajedničko pružanje šireg spektra usluga trećim stranama.

Podatke dijelimo i s našim partnerom PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb.

Kada dijelimo vaše osobne podatke, koristimo sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun ARSANO MEDICAL GROUP mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://www.arsanomedical.com, ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i drugo. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Koliko dugo će ARSANO MEDICAL GROUP zadržati vaše osobne podatke?

ARSANO MEDICAL GROUP neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini ARSANO MEDICAL GROUP koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://www.arsanomedical.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

ARSANO MEDICAL GROUP nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

ARSANO MEDICAL GROUP zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Loading...